Glosár slovenských slov

Porozumenie sveta sa priamo viaže na slová, ktoré človek pozná. Čím lepšie rozumieš slovenským slovám, tým lepšie rozumieš svetu, svojej podstate a svojmu národu.

Tajný život stromov

Keď sa povie detstvo, tak pre mňa to znamená príroda -les, lúky a jazerá. Podľa toho čo dovoľovalo počasie sme celá rodina buď brázdili lesom, plávali v jazere alebo sa lyžovali. Vtedy sa mi zdalo, že je to tak vo všetkých rodinách. A že je to pre všetkých normálne....

preèítajte si viac

O čom hovorí obrus

Svoj predchádzajúci článok som začína slovami: "Dnes si už ani nevieme predstaviť, žeby sme nemali doma stôl... ...významnú úlohu mal pri Štedrovečernej večeri, kedy predstavoval súdržnosť a pevnosť rodiny. Všetko čo bolo na ňom položené malo svoju symboliku a...

preèítajte si viac