Slovenské príslovia

Príslovia sú vety, ktoré si medzi sebou ľudia hovoria. Nesú určitý kus pravdy, ktorý ľudia vypozorovali v priebehu vekou. Tu nájdeš príslovia, ktoré možno ani nepoznáš. Zastav sa a zamysli sa nad každým a porozmýšľaj, či nájdeš príklady zo skutočného života a či si danú vec už aj ty pozoroval v živote.

Ak chceš spať sladko, večeraj krátko.

Definícia:

Hovorí sa, že keď sa pred spaním naješ doplna, budú sa ti snívať rôzne divoké sny, poprípade sa budeš v noci budiť. Preto ak chceš spať dobre, mal si večer jesť len málo.

 

Príklad:

– Čo máme na večeru?

– Nájdeš to na sporáku. Ale nenapchávaj sa zase veľmi. Vieš, že ak chceš spať sladko, večeraj krátko.

 Po akej ceste ideš, tam prídeš.

Definícia:

Zamysli sa nad tým, kam svojím životom smeruješ a budeš vedieť, kam v budúcnosti prídeš, ak budeš v danom smere pokračovať. Taktiež, ak poznáš niekoho, kto žil podobným štýlom,na jeho súčasnom živote môžeš vidieť, kam smeruješ aj ty.

 

Príklad:

Dávaj si pozor na to, čo robíš. Po akej ceste ideš, tam prídeš.